صفحه اصلی / جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

ایجاد شده: 9/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 18/بهمن/1402


چگونگی شکل گیری جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

با توجه به نیاز مبرم به توسعه گردشگری در دهه 60 و احساس وظیفه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1368 به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و کمک به رونق اقتصاد کلان کشور و صنعت توریسم نیاز به تشکیل تشکلی در این راستا احساس شد. در دهه 70 با رونق روزافزون گردشگری در ایران و ورود گردشگران خارجی به صورت گروهی این بحث در بین راهنمایان با انجام مذاکرات و نشست هایی با سازمان پیگیری شد.

پیامد این تلاش های بی وقفه منجر به تاسیس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در سال 82 شد.

هویت و اهداف راهنمایان را بصورت کلی به شکل زیر می توان توضیح داد:

مرکز اصلی جامعه در تهران و محدوده فعالیت جغرافیایی آن کل کشور و راهنمایان فعال در تورهای ورودی، خروجی و داخلی می باشد. بنابر این اعضاء جامعه هم در سطح درون مرزی و برون مرزی فعالیت دارند. جامعه خود را موظف به دفاع از حقوق تمامی راهنمایان ایرانی کارت دار و فعال در سطح ملی و بین المللی می داند.


ایده اولیه تشکیل جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

ایده اولیه تشکیل جامعه راهنمایان از سال 1380 توسط 10 نفر از راهنمایان شکل گرفت.پس از انجام تدارکات اولیه در تیرماه 1382 اولین جلسه مجمع عمومی برای تشکیل جامعه و انتخاب هیئت مدیره در تهران تشکیل گردید. تاکنون 6 دوره انتخابات هیئت مدیره انجام پذیرفته است. اعضاء هیئت مدیره جامعه متشکل از 9 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل و تعداد بازرسان 3 نفر اصلی و یک نفر علی البدل می باشد. اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال و بازرسین برای یک سال انتخاب می شوند.

اعضای کنونی جامعه درحدود 900 نفر می باشند که از تهران و شهرستان ها به عضویت جامعه درآمده اند. برا اساس مجمع عمومی سال 1388 ورودی جامعه برابر 100 هزار تومان و حق عضویت سالیانه نیز 50 هزار تومان می باشد. جامعه راهنمایان به ثبت رسمی رسیده و دارای مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد.

جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی اهداف و فعالیت های زیر را در چهارچوب اساسنامه ای خود در دستور کار دارد:

 • نظارت کلی برفعالیت راهنمایان واستاندارد سازی فعالیت آنان بر طبق برشیوه ها ی بین المللی آموزشی،علمی وکاربردی وارتقاءسطح دانش وآگاهی راهنمایان ازطریق تشکیل سمینارهاومیزگردهای علمی باحضوراساتیدفن واساتیددانشگاههای داخل وخارج ازکشور؛
 • ایجاد پوشش بیمه برای کلیه راهنمایان فعال در سطح کشور( دارای کد کارگراری بیمه می باشد)
 • ایجادبخش پژوهش وتحقیق درزمینه های مرتبط باگردشگری؛
 • تلاش درجهت تثبیت وضعیت واحقاق حقوق راهنمایان درچهارچوب همکاری دوجانبه بابخشهای دیگرگردشگری ازجمله سازمان میراث فرهنگی و تورگردانان؛
 • تشکیل کمیته های علمی- تخصصی برای امرکارشناسی ومشاوره درسیستم گردشگری کشور؛
 • جذب و حمایت افرادعلاقمنددر زمینه های گردشگری و ارایه مشاوره های تخصصی
 • فراهم آوردن فرصتهای مساوی برای راهنمایان براساس توانایی وشایستگی آنان درجهت بکارگیری آنان درتورهای ورودی،خروجی وتخصصی؛
 • انتشارکتب، مجلات ونشریات تخصصی درزمینه گردشگری؛
 • بوجود آوردن بستر مناسب جهت اشتغالزایی برای راهنمایان در تعامل با آژانس ها؛
 • ارتباط مستمربامتولیان صنعت گردشگری ازطریق حضوردرسمینارهاوکنفرانسهای منطقه ای وجهانی؛
 • برگزاری تورهای مسافرتی تخصصی و آموزشی برای راهنمایان توروموسسات فرهنگی،آموزشی وتحقیقاتی وکلیه ادارات دولتی وعموم علاقمندان جهت آشنایی آنان باآثارباستانی واماکن فرهنگی،طبیعی وتاریخی؛
 • برگزاری سمینارهاوکنگره های داخلی وخارجی درزمینه صنعت گردشگری؛


اعضای جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

 1. علی صدرنیا - رئیس هیات مدیره
 2. حسین یگانه - نایب رئیس هیات مدیره
 3. علی زجبی - مدیرعامل
 4. مژگان عبدی - خزانه دار
 5. رامین ذبیحمند - عضو هیات مدیره
 6. پروین بیاره - عضو هیات مدیره
 7. پانیذ مستوفی - عضو هیات مدیره
 8. محمد علی بیگی - عضو هیات مدیره
 9. مجید افروزنیا - عضو هیات مدیره
 10. مرتضی صفایی نائینی، بازرس هیات مدیره
 11. پرویز افشار، بازرس هیات مدیره
 12. محمد منتظر بازرس هیات مدیره


راه های ارتباطی


جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...