دانشگاه ها
استان گلستان

استان گلستان

نام مرکز:  دانشگاه پیام نور مرکز بندر ترکمن تلفن تماس:  01734424266 - 01734224865 صندوق پستی:  4891837895 آدرس:  گلستان - شهرستان ترکمن - ابتدای جاده بندرترکمن - کردکوی روبه روی سالن ورزشی امام رضا (ع) وب سایت:  turkman.golestan.pnu.ac.ir نام مرکز:  دانشگاه پیام نور مرکز گرگان تلفن تماس:  32460916-017 آدرس:  شهر گرگان - کوی انجیران - بعد از پل فتحه باغ - جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان گلستان وب سایت:  gorgan.golestan.pnu.ac.ir نام مرکز:  دانشگاه پیام نور واحد آق قلا رئیس مرکز:  بهزاد طعنه  تلفن تماس:  01734527002 صندوق پستی:  79145-49317 آدرس:  گلستان - شهرستان آق قلا - جاده آق قلا به گنبد - مختومقلی 23 - نبش محمد آلق 17 وب سایت:  aqalla.golestan.pnu.ac.ir نام مرکز:  دانشگاه پیام نور واحد رامیان تلفن تماس:  01735883656 صندوق پستی:  4951754473 آدرس:  رامیان - خیابان امام (ره) شهرک شهید بهشتی - روبروی اداره فرهنگ و ارشاد وب سایت:  ramiyan.golestan.pnu.ac.ir نام مرکز:  دانشگاه پیام نور واحد علی آباد کتول رئیس مرکز:  دکتر زنگانه تلفن تماس:  34265420-017 آدرس:  گلستان - علی آباد کتول - انتهای فاض آباد - جنب CNG وب سایت:  aliabad.golestan.pnu.ac.ir نام مرکز:  دانشگاه پیام نور واحد کردکوی تلفن تماس:  34353064-017 صندوق پستی:  4881819759 آدرس:  گلستان - کردکوی - خیابان جنگل - بلوار دانشگاه وب سایت:  kordkuy.golestan.pnu.ac.ir نام مرکز:  مؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی گرگان رئیس مرکز:  مهدی سقایی تلفن تماس:  0173273704 - 0173217370 آدرس:  گرگان - ویلا شهر- بین ویلا 18 و 16 بلوار نیایش شرقی - جنب بلوار مریم وب سایت:  www.hakim  - jorjani.ac.ir

ایجاد شده: 27/آبان/1401       آخرین ویرایش: 6/آذر/1401
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...