صفحه اصلی / جوامع هتلداری ایران / استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

ایجاد شده: 14/دی/1398       آخرین ویرایش: 18/بهمن/1402

اعضای هیات مدیره

۱ - رئیس هیئت مدیره: آقای محمود مادرشاهیان 

۲ - نائب رئیس: آقای احمد ارفع رحیمیان

۳ - خزانه دار: آقای محمد تقی مجاور زرگر

۴ - عضو هیئت مدیره: آقای عباس باقرزاده صفاریان

۵ - عضو هیئت مدیره: آقای فريدالدين عطار

۶ - عضو هیئت مدیره: آقای امید سزاوار

۷ - عضو هیئت مدیره: آقای محمدرضا توکلی زاده


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...