استان خوزستان

ایجاد شده: 14/دی/1398       آخرین ویرایش: 8/اردیبهشت/1399

اعضای هیات‌مدیره

1 - عبدالحمید حرمتی ( رئیس )

۲ - محمودرضا احمد خسروی ( نایب‌رئیس )

۳ - عبدالرحمن کوک ( خزانه‌دار )

۴ - علیرضا طبیب شوشتری ( عضو اصلی )

۵ - قاسم آریافر ( عضو اصلی )

۶ - سعید اسدی ( عضو علی‌البدل )

۷ - عبدالامیر مطوری ( عضو علی‌البدل )


بازرسین

۱ - عباس نادری‌فر ( بازرس اصلی )

۲ - سلمان طریفی ( بازرس علی‌البدل )


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...