استان سمنان

ایجاد شده: 22/دی/1399       آخرین ویرایش: 9/اسفند/1402

اعضای هیات‌مدیره


  1. رئیس هیات‌مدیره: آقای محمدمهدی کردان
  2. نایب‌رئیس هیات‌مدیره: آقای محمود کسائیان
  3. دبیرکل و عضو هیات مدیره: آقای مهرداد تاوتلی
  4.  خزانه‌دار: آقای احمد شریف
  5. عضو هیات‌مدیره: آقای جواد شکیبازاده
  6. عضو هیات‌مدیره: آقای مجتبی رمضانیان


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...