استان سمنان

ایجاد شده: 22/دی/1399       آخرین ویرایش: 18/اسفند/1399

اعضای هیات‌مدیره

آقای محمدمهدی کردان ( رئیس )

آقای محمود کسائیان ( نایب‌رئیس )

آقای احمد شریف ( خزانه‌دار )

آقای جواد شکیبازاده ( عضو هیات‌مدیره )

آقای مجتبی رمضانیان ( عضو هیات‌مدیره )

بازرس

آقای عماد عسگریان


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...