استان هرمزگان

ایجاد شده: 14/دی/1398       آخرین ویرایش: 9/اسفند/1402

اعضای هیات‌مدیره

1 - آقای مجید میرزا اسماعیلی ( رئیس هیات‌مدیره )

2 - آقای کیوان احمدی ( نایب‌رئیس هیات‌مدیره )

3 - آقای محمدرضا رشیدی ( خزانه‌دار )

4 - آقای محمدعلی میرزا اسماعیلی ( عضو هیات‌مدیره )

5- رضا دلخوش( عضو هیات‌مدیره )


بازرس 

1 - جناب آقای امیر گودرزی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...