استان هرمزگان

ایجاد شده: 14/دی/1398       آخرین ویرایش: 1/آذر/1399

اعضای هیات‌مدیره

1 - آقای ناصر احمدی ( مدیرعامل )

2 - آقای علی قوی‌البنیه ( رئیس هیات‌مدیره )

3 - آقای کیوان احمدی ( نایب‌رئیس هیات‌مدیره )

4 - آقای محمدرضا توکلی ( خزانه‌دار )

5 - آقای محمدرضا رشیدی ( عضو هیات‌مدیره )

بازرس 

1 - جناب آقای امیر گودرزی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...