استان کرمانشاه

ایجاد شده: 14/دی/1398       آخرین ویرایش: 9/اسفند/1402

اعضای هیات‌مدیره


  1. رئیس هیات‌مدیره: آقای سیروس گل‌عنبر
  2. نایب‌رئیس هیات‌مدیره: آقای خسرو منصوبی
  3. دبیرکل هیات مدیره: آقای محمد هادی بهمنی
  4.  بازرس اصلی: آقای جمشید باقری

جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...