ضوابط
استاندارد خدمات الزامی زائرسراها + فایل PDF

استاندارد خدمات الزامی زائرسراها + فایل PDF

استاندارد خدمات الزامی زائرسراها که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد، تهیه و تدوین شده است در دویست و شصت و هفتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد خدمات در تاریخ 5 اسفندماه 94 و بر اساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مورد تصویب قرار گرفت. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات خدمات کلی است که باید در زائرسراها جهت رفاه حال زائران و متناسب با نیازهای آن‌ها ارائه شود. این استاندارد، خدمات کلی مورد نیاز میهمانان مقیم در زائرسراها را تعریف و سطح کیفیت ارائه این خدمات را با توجه به درجه زائرسراها تعیین می‌کند. این استاندارد خدمات مورد نیاز میهمانان با نیازهای خاص را تعریف و چگونگی ارائه آن را تعیین می‌کند. این استاندارد برای تمامی زائرسراهای سراسر کشور کاربرد دارد. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. استاندارد خدمات الزامی زائرسراها

Create: 31/اردیبهشت/1398     edit: 31/اردیبهشت/1398
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...