صفحه اصلی / جوامع هتلداری ایران / استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

ایجاد شده: 14/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 18/بهمن/1402

اعضای هیات‌مدیره

  1. رئیس هیات‌مدیره: جمشید حمزه‌زاده
  2. نایب‌رئیس هیات‌مدیره: کریم رسول‌زاده
  3. دبیرکل جامعه: کریم امانی
  4.  خزانه‌دار: کریم صادق‌زاده تبریزی
  5. عضو هیات‌مدیره: داور جنتی
  6. بازرس هیات‌مدیره: حسین جوادزاده

روسای کمیسیون‌های تخصصی؛

1- داور جنتی؛ کمیسیون حل اختلاف

2- محمدجعفر ارضرومی؛ کمیسیون بازرسی

3- کریم رسول‌زاده؛ کمیسیون فنی

4- کریم صادق‌زاده؛ کمیسیون آموزش

5- سعید شیرمحمدی؛ کمیسیون تبلیغات و انفورماتیک


راه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...