صفحه اصلی / جوامع هتلداری ایران / استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

ایجاد شده: 14/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 7/اردیبهشت/1399

اعضای هیات‌مدیره

۱ - جمشید حمزه‌زاده؛ رئیس هیات‌مدیره

۲ - کریم رسول‌زاده؛ نایب‌رئیس 

۳ - کریم صادق‌زاده تبریزی؛ خزانه‌دار 

۴ - کریم امانی؛ دبیر 

۵ - داور جنتی؛ عضو اصلی 


بازرس؛

1- حسین جوادزاده


روسای کمیسیون‌های تخصصی؛

1- داور جنتی؛ کمیسیون حل اختلاف

2- محمدجعفر ارضرومی؛ کمیسیون بازرسی

3- کریم رسول‌زاده؛ کمیسیون فنی

4- کریم صادق‌زاده؛ کمیسیون آموزش

5- سعید شیرمحمدی؛ کمیسیون تبلیغات و انفورماتیک


راه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...