استان اصفهان - تصویر 1

استان اصفهان

ایجاد شده: 27/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398

به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان دفاتر خدمات زیارتی، جهانگردی و هوائی، که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد، و نیز در راستای اجرای ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی،  انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات زیارتی ، جهانگردی و هوائی استان اصفهان تشکیل می گردد .

این انجمن از تاریخ 8/7/1381 تشکیل گردیده است و پس از تصويب اساسنامه، انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان صورت پذيرفته است. اکنون پس از سه دوره انتخابات منظم و بدون وقفه اعضای هیئـت مدیره فعلی که اسامی آنان در زیر می آید در حال پیگیری اهداف و فعالیت های انجمن می باشند.


اعضای هیات مدیره:

  1. کاووس مسعودی - رئیس هیات مدیره
  2. سعید روانفر - نایب رئیس هیات مدیره
  3. سیدمحسن سیدفروتن - دبیر هیات مدیره
  4. محسن روناسی - خزانه دار هیات مدیره
  5. حمید نوربهشت - عضو هیات مدیره
  6. ابراهیم توکلی - عضو هیات مدیره
  7. خشایار مومنی - عضو هیات مدیره
  8. سید موسی هاشمی - بازرس هیات مدیره
  9.  محمدمهدی صمدیه لباف - بازرس هیات مدیره


راه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...