استان البرز

ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 9/اسفند/1402

اعضای هیات‌مدیره


  1. رئیس هیات‌مدیره: آقای مصطفی نیک زاد
  2. نایب‌رئیس هیات‌مدیره: آقای اسماعیل نیک زاد
  3. دبیرکل و عضو هیات مدیره: آقای خانم حیدریان
  4.  خزانه‌دار: آقای حمید قزل باش
  5. عضو هیات‌مدیره: آقای مهران چایی پیماه
  6. بازرس هیئت مدیره: آقای توکلیراه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...