استان خراسان رضوی - تصویر 1

استان خراسان رضوی

ایجاد شده: 27/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398

در راستای اصل 26 قانون اساسی و بر اساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایی که خود متضمن حفظ منافع شهروندی و جامعه نیز می باشد، انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی خراسان رضوی در شهریور 1377 با عضویت تعداد 30 دفتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی تاسیس و تحت شماره 113 در اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی به ثبت رسید. این انجمن دومین انجمن در این صنفی می باشد که بعد از انجمن صنفی ایران تشکیل گردیده و از فعال ترین و بزرگترین انجمن های کشور در این صنف می باشد.

انجمن خراسان رضوی در حال حاضر 366 عضو دارد . از آنجا که انجمن های صنفی نقش موثر و تعیین کننده ای در توسعه و گسترش این صنعت و تحقق برنامه ها و سیاست های دولت دارد می تواند به عنوان بازو و مشاور کار آمد و مؤثر در خدمت دولت و مجلس باشند، این انجمن تلاش خود را در این زمینه معطوف داشته و ایجاد کانون عالی انجمن های صنفی متشکل از کلیه انجمن ها که در حال حاضر در بیش از نیمی از استان های کشور ایجاد شده است در رأس پیگیری ها و خواسته های این انجمن می باشد .

اعضای هیات مدیره:

  1. محمد سعید ولی زاده - رئیس هیات مدیره
  2. فرهاد دوایی - نایب رئیس هیات مدیره
  3. مجید فرقانی - دبیر هیات مدیره
  4. امیر امین الشریعه نجفی - خزانه دار هیات مدیره
  5. محمد اسدی - عضو هیات مدیره


راه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...