استان زنجان

ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 27/بهمن/1402

اعضای هیات‌مدیره

  1. رئیس هیات‌مدیره: آقای کامیار اسکندریون
  2. نایب‌رئیس هیات‌مدیره: آقای رحیم حاج نایبی
  3. دبیرکل : سرکار خانم فاطمه حیدری فر
  4.  خزانه‌دار: آقای کریم علیمحمدی
  5. بازرس هیات‌مدیره: آقای عبدالناصر عباسیون

راه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...