استان لرستان

ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 9/اسفند/1402

اعضای هیات‌مدیره


  1. رئیس هیات‌مدیره: آقای علی اکبر فکوری
  2. نایب‌رئیس هیات‌مدیره: آقای احسان دارایی
  3. دبیرکل هیات مدیره: آقای فرهاد طهور
  4. خزانه‌دار: آقای حسن نیکنام
  5. عضو هیات‌مدیره: آقای علی تیموری
  6. عضو هیات‌مدیره: آقای علی رنجی بیرانوندراه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...