استان مازندران

ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 24/آبان/1401

اعضای هیات‌مدیره

1 - رئیس هیات مدیره: جناب آقای فریدون حاج بابایی

2- نائب رئیس هیات مدیره: جناب آقای مهدی رودبارکی

3 - خزانه دار: آقای هومن ملک پور

4 - عضو هیات مدیره: آقای ایرج عاشوری

5 - عضو هیات مدیره: آقای محمود ابراهیمی

6- بازرس اصلی: آقای قربان نادری اسرمی


راه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...