استان مرکزی

ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 15/شهریور/1399

اعضای هیات مدیره

1 - آقای مهرداد سمیعی

2 - خانم فیروزه ستوده نیا

3 - آقای احسان عیوضی 

بازرس

1 - آقای مهدی رمضانی


راه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...