استان کرمان

ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 18/اسفند/1399

اعضای جامعه هتلداران استان کرمان

  1. جناب آقای بهرامی - رئیس هیات‌مدیره
  2. جناب آقای سبحانی - نایب رئیس هیات‌مدیره
  3. جناب آقای اخوان - خزانه دار
  4. جناب آقای فیروز آبادی - عضو هیئت مدیره
  5. جناب آقای خسرو رشیدی - عضو هیئت مدیره
  6. جناب آقای سلطانی - بازرس

جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...