استان کرمان

ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 9/اسفند/1402

اعضای هیات‌مدیره


  1. رئیس هیات‌مدیره: آقای محمدرضا بهرامی
  2. نایب‌رئیس هیات‌مدیره: آقای اصغر اخوان
  3. دبیرکل و عضو هیات مدیره: آقای باغستانی
  4.  خزانه‌دار: آقای مجید هدایتی
  5. بازرس هیئت مدیره: رضا برازوانجایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...