آشپزی

آموزشهای داخلی و خارجی در حوزه آشپزی هتل را میتوانید از این بخش پیگیری و مطالعه نمایید.


مهارت اولیه استفاده از چاقو

مهارت اولیه استفاده از چاقو

در ابتدا اگر تخته تکان می خورد یک کاغذ یا دستمال را مرطوب کنید و زیر تخته قرار دهید تا مانع از تکان خوردن تخته شود. یکی از روش های نادرست دست گرفتن چاقو قرار دادن انگشت اشاره روی پشت تیغه چاقو است. در این حالت زیاد نمی توانید جهت چاقو را کنترل کنید و ممکن است تیغه چاقو به سمت دست تان برگردد، به علاوه ممکن است چاقو به اطراف بچرخد و به دست آسیب برسد. هنگامی که چاقو را دست می گیرید دست باید اطراف دسته چاقو باشد و هیچکدام از انگشت ها نباید از دسته چاقو بیرون بزند.  هنگام بریدن یا خرد کردن غذا را با دست دیگر به حالت چنگال نگه دارید و انگشت ها را خم کنید و انگشت شست را زیر انگشت ها مخفی کنید. قوزک انگشت ها مثل یک محافظ در مقابل تیغه چاقو عمل می کند و مانع از بریدن انگشت ها می شود. هنگامی که غذا را ریز ریز خرد می کنید دست دیگر را روی تیغه چاقو قرار دهید و با همین دست فشار وارد کنید.

ایجاد شده: 9/بهمن/1401       آخرین ویرایش: 9/بهمن/1401
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...