استان اصفهان

ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 23/آبان/1401

اعضای اصلی هیات‌مدیره

1 - رئیس هیئت مدیره: جناب آقای کریم بیگی 

2 - نائب رئیس اول: جناب آقای علیرضا رئیسی

3 - نائب رئیس دوم: جناب آقای شهرام آقاجانی

4 - خزانه دار: جناب آقای رضا کریمیان

5 - عضو هیئت مدیره: آقای علی نجمی

6 - عضو هیئت مدیره: محسن اسلامیان

7 - عضو هیئت مدیره: آقای علی روانفر

اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره

1 - آقای محسن عجم

2 - آقای علی ستاده

بازرس اصلی

1 - علیرضا رهی

بازرس علی‌البدل

1 - آقای مسلم کیانپور


راه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...