استان گلستان

ایجاد شده: 13/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 18/بهمن/1402

اعضای جامعه هتلداران استان گلستان

  1. رئیس هیات‌مدیره: آقای ابراهیم ممشلی 
  2. نایب‌رئیس هیات‌مدیره: جناب آقای سید حسن سیدین 
  3. عضو هیات‌مدیره: آقای محمد عجم چین
  4. عضو هیات‌مدیره: آقای سلمانیان
  5. عضو هیات‌مدیره: آقای ابراهیم خادمی
  6. عضو هیات‌مدیره: آقای سید حسن حسینی
  7. عضو هیات‌مدیره: آقای محمد طهماسبی فر
  8. بازرس هیات‌مدیره: آقای مهاجر
  9. بازرس هیات‌مدیره: آقای نصیرنیا

راه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...