صفحه اصلی / انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی / انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران - تصویر 1

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران

ایجاد شده: 27/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398

سابقه فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی در ایران با استفاده از تجربیات خدمات مسافرتی در جهان به حدود ۶۰ سال پیش برمی گردد و عملا" فعالیت این دفاترهم زمان با فعالیت شرکت های هواپیمایی بازرگانی درایران بوده است. فعالیت اولین دفتربه روش دفاترامروزی پس ازخاتمه جنگ جهانی دوم درسال ۱۳۲۵ درایران شروع گردید. تأسیس این دفاتردرکشوردرابتدا تابع قانونی نبوده ولی پس از تشکیل سازمان هواپیمایی کشوری، آئین نامه صدور مجوز برای ایجاد این دفاتر به تصویب رسید و این وضع تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه یافت. بعد از انقلاب و در سال ۱۳۷۰ مرجع صدور مجوز دفاتربه سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی سپرده شد.

در اوایل انقلاب تعداد دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی حدود ۶۰ دفتر و اینک طبق آمارهای موجود حدود ۴۸۰۰ دفتر در سراسر کشور فعالیت می نمایند. دفاتر دارای مجوز صدور و فروش بلیت هواپیما تحت عنوان دفاتر بند الف و دفاتری که در زمینه جهانگردی و تور گردانی فعالیت می نمایند تحت عنوان دفاتربند ب ودفاتری که درزمینه حج وزیارت فعالیت می نمایند تحت عنوان بند پ نامیده می شوند. توضیح اینکه یک دفترمی تواند درزمینه هرسه بند فعالیت نماید وبسیاری ازدفاتر دارای مجوزهای بند الف ، ب و پ می باشند و بعضی دفاتردرخصوص بند های الف و ب و تعدادی فقط درزمینه یک بند فعالیت دارند.

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی به منظور حفظ حقوق صنفی و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در کشور روابط کاری گسترده با وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی دارد و درسال های اخیر بر توسعه فعالیت خود افزوده است. ارتباط با شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق های بازرگانی، وزارت بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کارواموراجتماعی ، وزارت امور خارجه و گسترش روابط با سازمان های بین المللی مرتبط با مسائل سفر و جهانگردی و اشتغال در سطح جهان و انجمن های مشابه در کشورهائی که در این خصوص فعالیت دارند از جمله این اقدامات است.

اینک گسترش روابط جهانگردی با کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و نهادهای مشابه این کشورها با انجمن صنفی دنبال می گرددو طبیعی است مراودات و رفت و آمد اتباع کشورها با یکدیگر موجب تفاهم، صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگر خواهد گردید و علاوه بر رونق اقتصادی کشورزمینه ساز صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگرخواهد گردید وعلاوه بررونق اقتصادی کشورزمینه سازصلح و دوستی درجهان و منطقه ای خواهد گردید که ما در آن زندگی می نمائیم.

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و فدراسیون متحده انجمن های دفاتر خدمات مسافرتی (یوفتا) نیز می باشد.

اعضای هیات مدیره:

  1. حرمت اله رفیعی - رئیس هیات مدیره
  2. محسن دستمالچی - نایب رئیس هیات مدیره
  3. مرتضی قربانی - دبیر هیات مدیره
  4. علی تشکری - خزانه دار هیات مدیره
  5. محمد طاهری - عضو هیات مدیره
  6. محمد ملکی جدیری - عضو هیات مدیره
  7. امید محمد علیخان - عضو هیات مدیره
  8. سیامک عزیز - بازرس هیات مدیره
  9. سیدمحمدرضا حسینی - بازرس هیات مدیره


راه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...